Møre Control

Vi leverer skreddersydde automasjonsløsninger for områdene industri, kommunalteknikk, infrastruktur og maritim sektor.  

Målet er alltid økt effektivitet, bedre sikkerhet og reduserte kostnader hos oppdragsgiver.

Prosjektering

Har du et konkret behov, eller vil du vite om automasjon har noe for seg i din bedrift?

Organisasjoner er forskjellige med hensyn til størrelse, teknologisk nivå og erfaringer med automasjon. Vår tilnærming er å sikre en god dialog med gjensidig forståelse og trygghet. 

Oppdragene våre spenner fra planlegging, tegning, bygging og implementering av komplette løsninger, til å bidra med ekspertise i beslutningsprosesser og delprosjekter. 

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende møte. Med mange års erfaring innen automasjon, vet vi hvordan vi skal kartlegge behov og utfordringer. 

Scada

Å ha full kontroll, forutsetter at du ser hele bildet

SCADA, HMI, skjermsystem, driftskontroll, SD anlegg med flere er alle betegnelser på overordnet driftskontroll.

Skjermsystemet er operatørens vindu inn i prosessen. I tillegg til å visualisere enheter i prosessen, sørger systemet for overvåking og umiddelbar avviksalarm, datainnsamling og rapportering. 

Møre Control leverer brukertilpassede løsninger for store og små bedrifter. Med lang erfaring utvikler vi løsninger som fungerer godt for både operatører og driftsledelse.

Vi tilbyr både lokale og Sky-baserte løsninger.

Les mer om våre systemer og løsninger under Løsninger.

PLS

Programmerbare Logiske Styringer er selve hjertet i et automatisert anlegg

PLS behandler signaler fra sensorene i anlegget og ordrene fra kommandosenteret. PLS holder orden på logikk, sikkerhet og funksjonalitet, og får ting til å skje som og når de skal.  

Møre Controls PLS-leveranser spenner fra enkle rele-erstattere til store redundante anlegg med flere tusen input/output i sammenhengende enheter.

Programmer bygget på standardiserte objekter for komponenter som pumper, ventiler m.m. i anlegget, reduserer både utviklingstiden og sannsynligheten for feilkilder.

Kommunikasjon

Vi får signalene fram med kopper, fiber eller trådløst

Moderne automasjonsanlegg baserer seg i stor grad på kommunikasjon over TCP/IP nettverk, kablet eller trådløst. Hvilke løsninger som velges, varierer med anleggets størrelse, sikkerhetskrav, topografi og datamengde. 

Vi leverer løsninger for datainnsamling på distribuerte anlegg over mobilnettverket, større redundante nettverksringer med fiber/kopper, og moderne radiobaserte løsninger over NarrowBand-IOT og LoraWan.

Produksjon

Mange lar oss sørge for de tekniske installasjonene også

Automatikkskap, tavler, server-rack, kommunikasjonsnoder - mengde og størrelse varierer, men det er en jobb å gjøre. Har du tid? 

Når vi først har jobbet med å utvikle automasjonsopplegget, har vi de beste forutsetninger for å beskrive behovet for tekniske installasjoner.

Produksjon og installasjon utføres av samarbeidspartnere som vi kjenner, og som vet hvordan jobben skal gjøres til avtalt tid og pris. Enkelt og greit. 

Service

Vedlikehold og teknisk støtte døgnet rundt

Mange av våre kunder har produksjon med døgndrift. Selvfølgelig er vi tilgjengelige døgnet rundt for våre kunder.  Gjennom fjerntilgang og telefon løses de fleste problemer raskt. Vi rykker ut når det trengs. Du vil aldri bli overlatt til deg selv.

Bestill service