Våre løsninger

Effektive, tidsriktige og brukertilpassede løsninger

Møre Control leverer automasjons- og elektroløsninger på fire grunnleggende forutsetninger:

  • Erfaring fra hundrevis av prosjekter, gjennomført av medarbeidere med til sammen mer enn 120 år i bransjen.
  • Inngående kunnskap om den teknologiske utviklingen.
  • Evnen til å forstå oppdragsgivers utfordringer og behov.
  • Bruk av plattformer som sparer utviklingstid og gir høy driftssikkerhet .

Oppdragsgiverne finnes innen offshore, marine, fiske og oppdrett, kommunal-teknikk, produksjonsbedrifter, varmegjennvinning, prosessindustri, vei, tunnel, etikett og merkesystemer samt OEM-leveranser til maskinprodusenter. 

Leveransene fordeler seg på nyanlegg, automatisering av anlegg som ikke tidligere har vært automatisert, og retrofit- oppgradering av utdaterte automasjonsløsninger.